Verse of the day

Matthew 5:12 “Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do të jetë i madh në qiej.”
Posted On 08 Sep 2011
, By