Verse of the day

Posted On 08 Sep 2011
By :
Comment: Off

Matthew 5:12 “Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do të jetë i madh në qiej.”

About the Author